Polso.fi

Valikko

 

 

Viimeisin päivitys:
22.2.2021 19:45:16

Asuminen

Polso on nuorten ikäluokkien kylä.
Vakituisten asukkaiden luku lähentelee sataa, ja kesäisin sekä viikonloppuisin asukasluku saa tuntuvan lisän juurilleen palaavista mökkiläisistä.

Ikäjakauma kylällä on ehkä hiukan yllättävästikin painottunut lapsiperheisiin. Alle 15-vuotiaita on eniten, 23 prosenttia. Seuraavaksi eniten on keski-ikäisiä välillä 31-45-vuotta. Heitä on 19 prosenttia. Keski-iän ylittäneitä suuria ikäluokkia(46-60) on 15 prosenttia, ja eläkeläiset sijoittuvat vasta neljänsinä osuudella 14 prosenttia. Nuoria aikuisia(16-30) kylällä on vähiten, vain 10 prosenttia.

Polsossa asutaan karkeasti jaoteltuna kahdesta syystä.
Luonnonhelmaa kapaaville Polso tarjoaa erinomaisen rauhallista asumista. Useimmat asukkaista ovat syntyneet Polsossa ja sen seurauksena myös tahtoneet työpaikan järjestyttyä jäädä kotikylälleen. Noin puolet Polsolaisista elää maataloudesta.
Myös muuta kuin maatalousyritteliäisyyttä on kylässä keskivertoa enemmän. Se antaa leivän vajaalle kymmenelle prosentille.
Toinen laaja ryhmä hakee seudulta rauhaa maailman kiireiseen elämänrytmiin. Heidän on täytynyt päätyä käymään muualla työssä.
Silti luonnonhelma houkuttelee ja sen takia jaksetaan kärsiä hiukan pidemmistäkin työmatkoista.

Asumismuodot ovat monet.
Polson kylässä asutaan pääasiassa maatiloilla. Vanhat rakennukset ja rakentamisen perinne on useissa tapauksissa saanut väistyä uudisrakentamisen tieltä, mutta myös onnekkaita poikkeuksia on. Kylän ehkä keskeisimmät keskipohjalaistyyliset talonpoikaistalot ovat saaneet säilyä, ja lisäksi vanhoja rakennuksia on tuotu viime vuosikymmeninä naapurikunnista asti.
Kesäasuntoja on noussut ympäri kylää ja monia vanhoja rakennuksia on kunnostettu kesä- tai kakkosasunnoiksi.
Omakotitaloista suurin osa on suhteellisen uusia, rakennettu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Lisäksi Nappulakaupungilla on 1980-luvun lopussa rakennettu kylätalo, jossa on kaksi kunnan vuokrahuoneistoa.

 
Home > Kylä > Asuminen
Copyright © 2010, Polso-seura, Tämä sivu on kasattu sydänverellä ilman yhteiskunnan tukea saati EU-hankeaktivaattoreita.
Verkkopalveluntarjoajamme lupaa, että sivustomme sijaitsee hiilineutraalissa palvelinkeskuksessa. Palautetta sivustosta ja kehitysehdotuksiasi voit jättää tästä.