Polso.fi

Valikko

 

 

Viimeisin päivitys:
22.2.2021 19:45:16

Polso-seura

Olemme toistaiseksi rekisteröimätön yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia ensisijaisesti Polson sukua yhdistävänä tekijänä ja toissijaisesti Polson kylän asialla.

Polson suku on laaja ja hajanainen käsite, toisaalta myös pieni: Elossa olevia Polso-sukunimisiä on väestörekisterikeskuksen kirjoilla reilut kaksisataa. Lisäksi läheisesti Polsoihin liittyviä Polsa-sukunimisiä vajaat viisikymmentä.
Laajasti ottaen sukuun kuuluu siis jokainen sukunimeltään Polso sekä Polsoista isän tai äidin puolelta polveutuva henkilö samoin kuin myös jokainen, joka on tai on ollut naimisissa mainittuun sukuun kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa.
Tiettävästi Polsoja on ainakin kahta eri haaraa, luultavasti asia on todellisuudessa vielä paljonkin sekavampi.

Polso-seura pyrkii edistämään tämän sekamelskan saattamista järjestykseen suku- ja historiantutkimuksen keinoin. Haluamme koota eri suunnilla tehtyä sukututkimusaineistoa yhteen ja luoda itse lisää. Tahdomme mahdollisin ja mahdottomin keinoin edistää kaikkien tahojen pyrkimyksiä selvittää omaa sukulaisuuttaan Polso-nimisiin.

Emme ole kyläyhdistys, Polsolla on jo oma kylätoimikunta. Me haluamme osaltamme auttaa Polson kylää saamaan näkyvyyttä maailmalla. Lisäksi tahdomme koota yhteen tietolähteeseen kylää käsittelevää historiankirjoitusta, jopa luoda sitä itse.
Haluamme tuottaa helposti sisäistettävää, mutta siitä huolimatta kohtalaisen laajaa tietopalvelua kaikille asiasta kiinnostuneille. Toimintakanavamme on ensisijaisesti Internet. Pidämme yllä Internet-portaalia, johon kokoamme sekä sukua että kylää koskevaa aineistoa. Lisäksi keräämme ja ylläpidämme myös fyysistä arkistoa, johon talletetaan tietoja, kirjallisia kuvauksia ja valokuvia, muuta kuvamateriaalia sekä esineistöä.


Yhteystietomme ovat:

Polso-seura
Isosaarentie 20
69700 Veteli

seura (ät-merkki) polso (piste) fi
yhteydenottolomake >>
Home > Polso-seura
Copyright © 2010, Polso-seura, Tämä sivu on kasattu sydänverellä ilman yhteiskunnan tukea saati EU-hankeaktivaattoreita.
Verkkopalveluntarjoajamme lupaa, että sivustomme sijaitsee hiilineutraalissa palvelinkeskuksessa. Palautetta sivustosta ja kehitysehdotuksiasi voit jättää tästä.